אתר התעבורה הישראלי

ברוכים הבאים לאתר המקיף ביותר לנושאי תחבורה

תחום התעבורה הוא תחום גדול המקיף סוגי עבירות שונים, החל מעבירות קנס קלות, ועד לגרימת מוות כתוצאה מתאונת דרכים.
כפי שנהוג במדינות מתקדמות בעולם, גם בישראל הוקם לראשונה אתר תעבורה ייחודי שמטרתו לסייע לך, הנהג, בצורה פסיבית ואקטיבית כאחד.
העזרה הפסיבית ניתנת על ידי הצגת מידע מקיף בנושאים רבים מעולם התעבורה המסווגים בצורה מתודולוגית.
העזרה האקטיבית מתאפשרת תודות לצוות המומחים של האתר, אשר ישמח לענות על שאלות הגולשים.

מהירות מופרזת

עבירת של נהיגה במהירות מופרזת הינה העבירה הנפוצה והנאכפת ביותר בין עבירות התעבורה.

עקיפות מסוכנות

החוק מגדיר מקרים רבים בהם העקיפה אסורה. בפועל, שלוש העבירות הנפוצות ביותר בתחום העקיפות הן העבירות שיפורטו להלן:

נהיגה ללא רישיון נהיגה

בהתאם לפקודת התעבורה: "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו..."

נהיגה בשכרות

למעשה, מדובר בשלוש עבירות נפוצות, אשר המורשע בכל אחת מהן צפוי לעונש חמור

הובלת מטען מעל המשקל המותר

מדובר בעבירה הנפוצה בדרך כלל בקרב נהגי משאיות. לעיתים קיים אינטרס של נהג משאית או מעבידו, להעמיס על המשאית כמה שיותר משקל

תאונות דרכים

התובעים במשטרת ישראל מחליטים להעמיד לדין נהג, בשל אחריותו לגרימת תאונת דרכים, כאשר לפי שיקול דעתם המקצועי, הם המחליטים באיזה סעיפי אישום יואשם הנהג.

חציית צומת באור אדום

נהגים רבים נוטים לחשוב שמדובר בעבירה חמורה, שהעונש הצפוי בגינה כבד. עם זאת, כבר מס' שנים שהעונש העומד בצד העבירה הנ"ל הינו עונש של קנס, ששיעורו 1,000 ש"ח בלבד!

נהיגה ללא רישיון רכב תקף

בהתאם להוראת סעיף 2 לפקודת התעבורה, חלות שתי חובות שיש לבצע בנוגע לרכב שמתכוונים לנהוג בו:

התרת נהיגה

בהתאם לסעיף 10 (ב) לפקודת התעבורה, חל איסור על בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו, להרשות לנהוג ברכב למי שאינו בעל רישיון נהיגה לנהוג בו.

עבירות תנועה אחרות

חוקי התעבורה בישראל מכילים עשרות עבירות.

דוח"ות חניה

נסיעה במונית

על פי תקנות התעבורה, חלה חובה על נהג מונית להפעיל מונה בנסיעה עירונית ובינעירונית.

כדאי לדעת ש...

כדאי לדעת ש...

שימוש בטלפון בזמן נהיגה

עבירת של שימוש בטלפון בזמן נהיגה עברה מספר שינויים.

נהיגה ללא ביטוח חובה תקף

על כל נהג להחזיק בידו, תעודת ביטוח חובה תקפה. תעודה זו, מבטחת נזק גופני, שיגרם לנהג או לנוסעים ברכבו, במקרה של תאונת דרכים.

שימוש ברכב ללא רשות

מדובר בעבירה הגובלת בעבירה של גניבה. במקרה של גניבה, נילקח רכב מבעליו ללא רשותו, במטרה שלא להחזיר לו את הרכב.

נהיגה בזמן פסילה

חל איסור על נהג לנהוג כאשר הוטלה עליו פסילה בפועל מלנהוג. הדבר ברור ונראה בסיסי, אולם רבים הנהגים שמתעלמים מהאיסור הנ"ל, וממשיכים לנהוג למרות האיסור שחל עליהם.

אי מתן זכות קדימה / אי ציות לתמרור עצור

קיימים שני סוגי תמרורים בעניין זה:
תמרור המחייב מתן זכות קדימה בלבד, ותמרור עצור.

אי הצגת מסמכים

מדובר בעבירה קלה ביותר מבין עבירות התעבורה. בהתאם לתקנה 9 לתקנות התעבורה, קיימת חובה על כל נהג להחזיק איתו שלוש תעודות:

אי ציות להוראת שוטר

על המשתמשים בדרך חלה חובה לציית להוראת שוטר. במדרג החובות, החובה לציית להוראת שוטר קודמת להוראה של ציות לתמרור או רמזור.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח