אתר התעבורה הישראלי

התרת נהיגה

בהתאם לסעיף 10 (ב) לפקודת התעבורה, חל איסור על בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו, להרשות לנהוג ברכב למי שאינו בעל רישיון נהיגה לנהוג בו. מדובר בעבירה חמורה, אשר העונש העומד בצידה מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס, ובנוסף לכך פסילה מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק-דינו, לפסוק מאסר על תנאי. בפועל בתי המשפט לתעבורה לא ממהרים לגזור עונשי מאסר בפועל, ואם אין מדובר בביצוע חוזר ונשנה של אותה העבירה, אזי הסיכוי לגזירת עונש של מאסר בפועל בגין ביצוע עבירה זו קטן. עם זאת, בתי המשפט לא יהססו לגזור עונש של מאסר על תנאי, ועונשים של פסילה לתקופות ממושכות, ולא פחות משלושה חודשים של פסילה בפועל. בדרך כלל, התובעים מגישים יחד שני אישומים, אחד כנגד מי שנהג ללא רישיון נהיגה, ושני כנגד בעל הרכב שהתיר לראשון לנהוג. שני האישומים נדונים על-פי רוב, בפני אותו השופט, שכן מדובר באותן נסיבות, אותם עדים, והעבירות בוצעו באותו זמן ומקום. בדרך זו גם מבטיחים, שלא יקרה מצב שמי שהואשם בנהיגה ללא רישיון נהיגה תקף יצא זכאי, בעוד שמי שהתיר לו את הנהיגה ימצא אשם. שהרי, באם מתיר הנהיגה ימצא אשם, ייווצר מצב אבסורדי, שבית המשפט יכריע שהוא התיר לנהוג למי שאין לו רישיון נהיגה, בעוד שבמשפט אחר שהתנהל כנגד מי שנהג בפועל, לא הוכח שנהג ללא רישיון נהיגה תקף. הדבר דומה להרשעת אדם בסיוע לגניבה, כאשר האדם אשר לו הוא סייע לגנוב, יצא זכאי במשפטו (במשפט בו הוא הואשם בביצוע אותה גניבה).

איך יכול בעל רכב להתמודד עם אישום זה בבית המשפט לתעבורה?

כאמור, החוק קובע שבעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו. עם זאת, באם בעל הרכב יוכיח לבית המשפט, שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב, אזי בעל הרכב יזוכה בדין. לעיתים מובאים למשפט הורים, שבנם נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה ברכבם, וזאת כאשר המפתח לרכב נלקח ללא ידיעתם וכמובן ללא הסכמתם. במקרה כזה עליהם להסביר שנקטו בכל האמצעים הסבירים כדי שבנם לא יוכל לנהוג ברכב, אולם באם יטענו זאת, הם עלולים לגרום לכך שבנם יואשם בעבירה של שימוש ברכב ללא רשות, עבירה חמורה לא פחות.

באם יכול בעל רכב שהתיר לאדם אחר לנהוג ללא רישיון נהיגה, לתאם גרסאות עם מי שנהג בפועל, כך שיציגו גרסה לפיה בעל הרכב לא התיר את הנהיגה?

ראשית, כמובן שחל איסור גמור ליתן עדות שקר ו/או לשבש הליכי משפט. שנית, מי שיפגע מתיאום הגרסאות הוא מי שנתפס נוהג בפועל, שכן במקרה כזה, יואשם מי שנהג בעבירה נוספת, עבירה של שימוש ברכב ללא רשות, עבירה שהעונש העומד בצידה הוא פסילה לתקופת מינימום של 3 שנים.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: