אתר התעבורה הישראלי

המהירות המרבית המותרת

ככלל המהירות המרבית המותרת כפי שנקבעה בתקנה 54 לתקנות התעבורה לפי סוגי הרכב וסוגי הדרך השונים, הינה כדלקמן:

דרך מהירה שמוצב בה תמרור
ב-20

דרך מהירה

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי

דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור
ב-20

דרך שאינה עירונית

דרך עירונית שמוצב בה תמרור
ב-20

דרך עירונית

כמצוין בתמרור

 

110

 

90

 

כמצוין בתמרור

 

80

 

כמצוין בתמרור

 

50

 

רכב מנועי למעט רכב כאמור בפסקאות
(2) עד (5)

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 100

 

110

 

90

 

כמצוין בתמרור

 

80

 

כמצוין בתמרור

 

50

 

אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80

 

80

80

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80

80

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

50

רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג

סגורה בפניו

 

סגורה בפניו

 

50

 

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

50

 

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

50

 

אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק

סגורה בפניו

 

סגורה בפניו

 

40

 

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 40

40

 

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 40

40

 

רכב איטי טרקטור ומכונה ניידת

בנוסף לאמור לעיל אסור לכל רכב לנהוג ברחוב משולב במהירות העולה על 25 קמ"ש.

כל הדרכים האמורות לעיל סגורות בפני טרקטורון, למעט דרך פנימית בתחום מושב או קיבוץ, ובלבד שלא ינהג אדם טרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.

כאמור, המהירויות המצוינות בטבלה לעיל הן מהירויות מרביות, מהן אסור לחרוג.
רשות הרישוי רשאית להגביל מהירותו המרבית של רכב מסוים, דבר זה יצוין ברשיון הרכב, ולרכב שמהירותו הוגבלה אסור לנסוע במהירות העולה על המהירות המרבית המופיעה ברשיון הרכב, גם אם זו נופלת מהמהירות המרבית המותרת.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח