אתר התעבורה הישראלי

טבלת הניקוד

בתוספת השישית לתקנות התעבורה, מובאת הטבלה שלהלן, המפרטת בכמה נקודות יחוייב נהג בגין כל עבירה. נהג אשר קיבל לידו דו"ח, יכול להיעזר בטבלה שלהלן, על מנת לדעת כמה נקודות קבועות בגין העבירה בה הוא הואשם. יש לעיין במספר הסעיף בדו"ח ובתיאור העבירה, ולבדוק כמה נקודות ירשמו בגין אותה עבירה.

2 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

38 (א)

נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

2

83ב (א)

נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור

3

90 (ו)

גרירת רכב שלא בבטיחות

4

91 (א)

גרירת מכונה ניידת שלא כדין

5

91 (ב)

גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה

6

91 (ג)

גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים

7

91 (ו)

גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר

8

91 (ז)

גרירה באופנוע בלא היתר

9

97 (א)(ב) (ג)

נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

21 (ב)(3)

הפרעה או עיכוב תנועה

2

22 (א) 64 (ד)

אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד

3

22 (א)

אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה

4

28 (ב)

נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון

5

36 (ה)

כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני

6

45

נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

7

47 (א)
47 (ה) (2)

עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל

8

48 (ב)
ו-(ג)

עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

9

57

חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט

10

67 (א)

לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

11

85 (א)(3)

הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

12

85 (א)(2)(ב)

הובלת מטען המגביל שדה ראיה

13

93 (א)(1)

אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

14

95 (ד)

נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע

15

96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103

נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

2

נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי

2

62(2)

נהיגת רכב בקלות ראש

3

21 (ג)

נהיגה בלא זהירות

4

22 (א)

אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68

5

22 (א)

אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10

6

22 (א)
36 (ד)

נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך

7

23 (א)(1)(2)

אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

8

26 (4)
27(ג)

נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב

9

33 (א)

נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי

10

36 (ג)

נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

11

35, 46(א)

נהיגה שלא בימין הדרך

12

37

נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי

13

39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)

נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות

14

47 (ד)(3)(4)
47 (ח)

עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף

15

64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68

אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון

16

65
83 א

כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון

17

83 ב (א)

נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

18

85(א)(6)
86 (1),(2),(3)

הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך

19

155

הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

10(א)

רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב

2

38(3)

21(ב)(2)

תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם

3

21(ב)(4)
26(1)

התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך

4

27 (א)

נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

5

44 (א)

פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)

6

47(ה)(1)ו-(ז)

עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל

7

54 (א)
22(2)

מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

8

54(א)
22(א)

מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

9

56 (א)(1),(2),(3),(4)

אי עצירה לפני מפגש רכבת

10

64 (ד)
22 (א)

נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2

11

64(ה)

נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת

12

85 (א)(4)

הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

13

85(ד)(1)
ו- (ה)(3)

הובלת מטען החורג ממידות הרכב

14

85א (ו)(1)
(3)ו-(4)

הובלת מכולה בניגוד לתקנות

15

168

שעות נהיגה מעל למותר

16

308 (ד)

נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש

17

364ד(ב)

נהיגה ללא טכוגרף תקין

18

364ה(ג)

נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977

גרימת מוות ברשלנות

2

64(א)

הפקרה אחרי פגיעה

3

22(א)
54(א)

מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

4

22(א)
54(א)

מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

5

47(ד)
ו-(ה)(5)

עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

6

64(ג)
22(א)

אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36

7

64(ד)
22(א)

אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37

8

64(ד)
22(א)

נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1

9

67(א)

לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

10

85(א)(5)

הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר

11

62(3)

26(2)
169ב

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

12

67

נהיגת רכב בזמן פסילה

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח