אתר התעבורה הישראלי

שימוש ברכב ללא רשות

מדובר בעבירה הגובלת בעבירה של גניבה. במקרה של גניבה, נילקח רכב מבעליו ללא רשותו, במטרה שלא להחזיר לו את הרכב. במקרה הזה, המטרה היא לא לקחת את הרכב ולא להחזיר אותו לבעליו, אלא המטרה היא להשתמש ברכב ובסופו של דבר, לאחר הנהיגה להחזיר אותו לבעליו. החוק מבדיל בין שני סוגי "עבריינים":

מי שאין לו רישיון נהיגה:

הנוהג ברכב ללא רשות של בעלו או של המחזיק כדין ברכב, ובלי שהנוהג הוא בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל רישיון נהיגתו בפועל לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט. יש לציין שהאמור לעיל, לא יחול על מי שתוקף רישיונו פקע תוך שנה אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי-תשלום אגרת הרישיון.

מי שיש לו רישיון נהיגה:

היה הנוהג כאמור בסעיף הקודם, בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, פסילה בפועל לתקופה שלא תפחת מששה חדשים.

כפי שניתן להבחין, משך הפסילה שתוטל על העבריין, מושפעת מהסיכון שנהיגתו יוצרת למשתמשים בדרך. כמובן, שמי שאין לו כלל רישיון נהיגה, מהווה סיכון גדול יותר ממי שיש לו רישיון נהיגה, אולם בחר להשתמש ברכבו של אחר, ללא קבלת רשותו. העבירה נפוצה בעיקר בקרב בני נוער, אשר "לוקחים" את המפתחות לרכב מהוריהם, וכאשר הם מתבקשים לעצור לבדיקת רישיונות, מתגלה העובדה שאין להם רישיון נהיגה תקף. במקרה כזה הם יואשמו, בנוסף על אישום של שימוש ברכב ללא רשות, גם בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף.

מה יקרה באם במקרה המתואר לעיל, הוריו של "העבריין" יטענו שנתנו את רשותם לנהיגה?

במקרה כזה אמנם לא ניתן יהיה להאשים את הנהג בשימוש ברכב ללא רשות, אולם הוריו של הנהג, מסתכנים באישום של התרת נהיגה. פירוט לגבי עבירה של התרת נהיגה, תוכלו למצוא בעמוד הבית.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: