אתר התעבורה הישראלי

הובלת מטען מעל המשקל המותר

מדובר בעבירה הנפוצה בדרך כלל בקרב נהגי משאיות. לעיתים קיים אינטרס של נהג משאית או מעבידו, להעמיס על המשאית כמה שיותר משקל, על-מנת לחסוך נסיעות. למשל במקום להעביר מאילת לת"א 20 טון בחמש נסיעות של 4 טון סחורה כל פעם, מעמיסים 5 טון בכל נסיעה וחוסכים נסיעה.

סעיף 85(א)(5) לתקנות התעבורה קובע: המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רישיון הרכב והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר.

כמו בעבירת מהירות, הענישה נקבעת בהתאם לגובה החריגה מהמותר בחוק, בו נתפס הנהג, כאשר עד לסף מסוים על הנהג לשלם קנס, או לחילופין יכול הנהג לבקש להישפט בבית המשפט לתעבורה. רמות הענישה כדלקמן: כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא עולים ב- 25% על המשקל הכולל המותר, ירשם לנהג דו"ח מסוג ברירת משפט. במקרה של חריגה במשקל של 25% או יותר, יוזמן הנהג לדין, דהיינו לבית המשפט לתעבורה במקרה כזה, אף ניתן לפסול אותו בפסילה מינהלית לתקופה של 30 ימים.

איך יודעים מהו המשקל המותר להעמסה בכל רכב ?

בכל רישיון רכב מצוין המשקל המקסימלי שניתן להעמיס בו את הרכב. כאשר שוטר עוצר לבדיקת רישיונות, נהג החשוד בביצוע עבירה של הובלת מטען החורג מהמשקל המותר, השוטר בודק, בין היתר, מהו המשקל המקסימלי המותר להעמיס באותו הרכב, בהתאם לרישיון הרכב.

איך השוטר יודע מהו המשקל שהועמס בפועל על גבי המשאית ?

ראשית, השוטר רשאי לעיין בתעודת המשלוח של הסחורה, כאשר על גבי תעודת המשלוח מצוין משקלה של הסחורה אותה מעביר הנהג. שנית, לשוטר יש סמכות להורות לנוהג ברכב, להביא את הרכב למקום קרוב ככל האפשר, לצורך שקילתו.

מתי נהג חייב להתלוות לשוטר לצורך שקילת רכבו ?

כאשר שוטר חושד שמא המטען המועמס על גבי הרכב הינו מטען חורג, הוא רשאי להורות לנהג להגיע עם הרכב באופן עצמאי, למקום קרוב ככל האפשר, לצורך שקילתו. עם זאת, השוטרים בדרך כלל משתמשים בסמכותם השנייה, דהיינו בסמכותם להורות לנהג הרכב להתלוות אליהם, באופן מיידי לשם שקילת הרכב. כך השוטר מונע מנהג מלהפחית את משקל המטען, ע"י הורדתו במקום כלשהו, בדרך לשקילה.

באם נהג מסרב להתלוות לשוטר, מהו העונש הצפוי ?

מדובר בעבירה של אי ציות להוראות שוטר. במקרה כזה השוטר מציין בדו"ח שהוא ביקש מהנהג להתלוות אליו, אולם הנהג סרב. אמנם במקרה כזה יהיה קשה להרשיע את הנהג בעבירה של הובלת מטען מעל המשקל המותר, אבל הוא מסתכן באישום בעבירה של אי ציות להוראת שוטר.

מהי עבירה חמורה יותר, הובלת מטען מעל המשקל המותר או אי ציות להוראת שוטר ?

החוק קובע שחריגה של עד 25% מהמשקל המצוין בדו"ח היא עבירה מסוג ברירת משפט. דהיינו, ניתן לשלם את הקנס, ללא צורך להופיע בבית המשפט לתעבורה. העמסה של יותר מ- 25% משמעותה קבלת דו"ח מסוג הזמנה לדין. בנוסף, ניתן לשלול את רישיונו של הנהג למשך שלושים יום בפסילה מינהלית. האבסורד הוא שבגין ביצוע עבירה של אי ציות להוראת שוטר לא ניתן לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג "העבריין" בפסילה מינהלית. מכאן נובע, שהתנהגות עבריינית יוצאת נשכרת במקרה הזה. נהג אשר יודע שהוא מוביל מטען מעל המשקל המותר, ובאם השוטר יגלה זאת הוא צפוי לפסילה מינהלית של 30 ימים, יטה לסרב לבצע את השקילה.

באם מעביד הורה לעובד, לנהוג במשאית המובילה מטען מעל המשקל המותר, האם הוא לא יועמד לדין ?

מי שמועמד לדין הוא נהג. האחריות היא על הנהג לנהוג בהתאם לתנאי רישיון הנהיגה שבידו, ובהתאם לרישיון הרכב עליו הוא נוהג. לכן לא ניתן במקרה זה להעמיד לדין את המעביד. עם זאת, במקרים מסוימים גם המעביד עלול להיפגע מתפיסתו של העובד מוביל מטען בעל המשקל המותר. שכן במקרים מסוימים עלולים לאסור את השימוש ברכב לתקופה של עד 60 ימים.

מתי ניתן לאסור את השימוש ברכב ?

הורשע נהג בעבירה של הובלת מטען מעל המשקל המותר, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה, לתקופה של עד שישים יום. מדובר במקרה שהמשקל המועמס על גבי הרכב, חורג ביותר מ- 25% מהמשקל המותר. בדרך כלל, משתמשים השופטים בסמכות הזו במקרים קיצוניים, כאשר מבקשים להעניש בדרך כלשהי, גם את בעל הרכב, שהינו "שותף" לדבר עבירה.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: