אתר התעבורה הישראלי

נהיגה בזמן פסילה

חל איסור על נהג לנהוג כאשר הוטלה עליו פסילה בפועל מלנהוג. הדבר ברור ונראה בסיסי, אולם רבים הנהגים שמתעלמים מהאיסור הנ"ל, וממשיכים לנהוג למרות האיסור שחל עליהם. לעיתים נהג אשר עבר עבירת תעבורה קלה, ונידון לתקופת פסילה קצרה של מספר ימים, לא רואה סכנה בלהמשיך ולנהוג. החוק מתייחס בחומרה יתרה לעבירה של נהיגה בזמן פסילה. לא רק שהנהג מסתכן בריצוי מאסר לתקופה של עד 3 שנים, הוא צפוי לפסילת רישיונו בפועל לתקופת מינימום של שנתיים. ההיגיון הוא להרתיע נהגים "מלצפצף" על החלטות בית המשפט לתעבורה. נהג אשר ידע שהוא מסתכן בביצוע עבירה כה חמורה, יחשוב פעמים אם שווה לו להפר את החלטת בית המשפט.

מהם העונשים שבפועל גוזרים בתי המשפט?

כפי שצוין לעיל, לבתי המשפט לתעבורה יש סמכות לגזור עונש של מאסר בפועל. עם זאת, בתי המשפט לא נוהגים להשתמש בסמכותם לגזור עונש של מאסר בפועל, כאשר מדובר בעבירה ראשונה מסוגה לאותו הנהג. כאשר נהג חוזר ומבצע פעם משניה ושלישית עבירה של נהיגה בזמן פסילה, אזי שופט התעבורה יטה לגזור עליו עונש של מאסר בפועל, שהרי כל עונש אחר שהוטל עליו בעבר לא הרתיע אותו.

האם הפסילה תקפה לכל סוגי הרכב?

כן, הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, הפסילה כאמור תהיה לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא. עם זאת, רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק הדין, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסוים, או לגבי סוג מסוים של רכב.

מתי בית המשפט יסכים שלא להטיל פסילה על סוג מסוים של רכב?

על השופט להשתכנע שבאותו המקרה יהיה זה ראוי שלא להטיל פסילה על סוג רכב מסוים. למשל כאשר אדם עבר עבירה של נהיגה במהירות מופרזת באמצעות אופנוע, ואילו במקצועו הוא נהג מונית הזקוק לרישיון הנהיגה שלו על מנת להתפרנס. במקרה כזה, יטה בית המשפט, שלא להחיל את הפסילה על כל סוגי הרכב, ויטה לאפשר לנהג להמשיך ולנהוג במונית, לצורכי פרנסה בלבד.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: