אתר התעבורה הישראלי

פסילות מנהליות

קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, רשאי ליטול מנהג את רישיון הנהיגה שלו, באם יש לו יסוד סביר להניח, שהנהג עבר עבירה שבחוק הוגדרה כעבירה חמורה (עבירה מהעבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה), או שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים רגילה או קטלנית. החוק קובע 3 תקופות של פסילה בהתאם לחומרת העבירות כדלקמן:י

פסילה למשך 30 ימים במקרה שהנהג עבר עבירת תעבורה חמורה
פסילה למשך 60 ימים במקרה שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים
פסילה למשך 90 ימים במקרה שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם

השלב הבא, אחרי שרישיון הנהיגה נלקח, על השוטר לתת לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו. כלומר בטרם נשלל רישיונו של נהג לתקופה ממושכת, יש לתת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. ההליך הזה ניקרא: "שימוע". כאמור, השימוע מתקיים, באחת מתחנות המשטרה, תוך שלושה ימים מיום האירוע. במהלך השימוע, "הקצין הפוסל" אשר עורך את השימוע, משמיע בפני הנהג את החשדות כנגדו. ונותן לנהג הזדמנות לומר את דברו.

האם לקצין הפוסל יש סמכות גם שלא לפסול את רישיון הנהיגה?

כן, הקצין הפוסל הוא זה שעליו מוטלת מלאכת איזון האינטרסים, מצד אחד עומדת לנגד עיניו העבירה שהנהג נחשד בביצועה, הרשעותיו הקודמות בתחום התעבורה והאינטרס הציבורי, מצד שני עומדים לנגד עיניו שיקולים אחרים העומדים לזכות הנהג. על הקצין לאזן את השיקולים ולהכריע.

האם לקצין יש סמכות לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה הקצרה משלושים ימים?

לא, הסמכות של הקצין הפוסל היא לפסול בהתאם לתקופות הקצובות בחוק, ולכן אין לקצין שיקול דעת בעניין משך הפסילה.

מהם השיקולים אותם שוקל הקצין הפוסל בטרם הוא מחליט על פסילה?

הקצין הפוסל יבדוק את הרשעותיו הקומות של הנהג בתחום התעבורה. בנוסף, ייתן משקל למספר שנות הנהיגה של הנהג. באם המדובר באדם אשר נוהג מספר רב של שנים, ואין לא הרשעות קודמות רבות, אזי הקצין הפוסל יטה שלא לפסול את רישיונו. בנוסף, הקצין בודק את נסיבות ביצוע העבירה, והאם במקרה הספציפי יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג. גם פרנסתו של הנהג נלקחת בחשבון, ובאם מדובר בנהג מקצועי (נהג מונית, משאית וכו'), יטה הקצין שלא לפסול את רישיונו.

האם ניתן לערער על החלטת הקצין הפוסל?

כן, ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה מינהלית. את הבקשה יש להגיש בבית המשפט לתעבורה שבתחום שיפוטו בוצעה העבירה.

האם ניתן לערער על החלטת בית המשפט?

כעקרון כן, אולם יש לקחת בחשבון את המשמעות של החלטה בהתחשב במשך הזמן שחלף מאז יום הפסילה. לעיתים כבר חולפים כמעט 30 ימים עד ליום ההחלטה בבקשה לביטול פסילה מינהלית, ואז אין כל משמעות להגשת הערעור, שכן עד לשמיעת הערעור , תקופת הפסילה כבר תסתיים.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח