אתר התעבורה הישראלי

אי מתן זכות קדימה / אי ציות לתמרור עצור

קיימים שני סוגי תמרורים בעניין זה:
תמרור המחייב מתן זכות קדימה בלבד, ותמרור עצור.

לשם הבהירות, אנו נדון בהוראותיו של התמרור עצור, שכן כל החובות הנובעות ממנו, לעניין חובת מתן זכות הקדימה, נכון גם לגבי הוראות התמרור תן זכות קדימה.

בהתאם לתקנה 64(ד) לתקנות התעבורה קיימת חובה כפולה על נהג רכב המתקרב לצומת, שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור:

  1. חובת עצירה
  2. חובת מתן זכות קדימה

ראשית, על הנהג לעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה, לפני קו העצירה. שנית, על הנהג לתת את זכות הקדימה לרכב אחר שנכנס לצומת, מכביש אחר או הבא אל הצומת. מכאן נובע, שאין די בכך שנהג יעצור את רכבו, שכן קיימת חובה נוספת שעליו למלא. על הנהג להעניק זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת כאמור לעיל.

ניתן לעבור עבירה זו אף אם לא נגרמה תאונת דרכים, כתוצאה מאי הציות להוראות התמרור. מספיק שהרכב בדרך החוצה נאלץ לעצור עצירת פתע בצומת, בשל כך שהנהג העבריין התקדם אל מעבר לקו העצירה, כאשר הדרך איננה פנויה, ובכך עבר הנהג העבריין עבירה של אי ציות להוראות התמרור.

האם נהג שעצר לפני קו העצירה, אבל לפניו עצרה מכונית נוספת, ממלא אחר חובת העצירה?

בית המשפט קבע שכן. הנהג לא חייב בנסיבות העניין לעצור פעם נוספת. אם העצירה מתבצעת בקרבה מספיקה לקו העצירה, באופן שיש בו לקיים את תכלית העצירה, אזי מתמלאת חובה העצירה.

האם נהג שעצר לפני מעבר חצייה, שנמצא כ- 4 מ' מקו העצירה, ממלא אחר חובת העצירה?

נקבע שלא. בנסיבות שקיים קו עצירה, על הנהג לעצור לפני הקו. הפרשנות הנכונה לביטוי "לפני קו העצירה", הינה סמוך לפני קו העצירה, בסנטימטרים ולא במטרים. לפיכך, אם נהג עצר את רכבו במרחק שאינו עולה על מטר מקו העצירה, לא יהיה עליו לשוב ולעצור בשנית.

האם המקום בו על הנהג לעצור מושפע מהנעשה בדרך החוצה?

רק במקרה בו אין קו עצירה. באם אין קו עצירה אזי על הנהג לעצור במקום המאפשר לראות את הנעשה בדרך החוצה. לעומת זאת, כאשר קיים קו עצירה, אין כל חובה לעצור במקום המאפשר לראות את הנעשה בדרך החוצה, אלא יש לעצור לפני ובסמוך לקו העצירה, אפילו אם רכב אחר עוצר לפני הרכב וחוסם את כל שדה הראייה. כאמור לעיל, באם קיים קו עצירה, אפילו במקרה שבו העצירה בוצעה מאחורי רכב, המסתיר את הנעשה בדרך החוצה, הנהג לא נדרש לעצור בשנית.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: