אתר התעבורה הישראלי

נסיעה במונית – חובות הנהג וזכויות הנוסע

הפעלת מונה

על פי תקנות התעבורה, חלה חובה על נהג מונית להפעיל מונה בנסיעה עירונית ובינעירונית. על נהג המונית אסור לגבות שכר הסעה, או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה. מחיר התחלתי של המונה בכל הארץ (למעט באילת, בה התעריף ללא מע"מ) 8.50 ש"ח. כל פעימת מונה: 0.30 ש"ח. מחיר הזמנת מונית למקום המזמין עומד על 3.00 ש"ח.

תעריפים

בתעריף מס' 1 (משעה 5:30 עד 21:00): 1017.67 מטרים הראשונים, או 151 השניות הראשונות לנסיעה, כלולים במחיר ההתחלתי. אחריהם מתחיל המונה לפעול ויתחלף תמיד ב- 0.30 ש"ח עד 15 הק"מ הראשונים מתווספת פעימת מונה בכל 134.61 מטר. מעל 15 ק"מ מתווספת פעימת מונה בכל 112.18 מטר וכל פעימת מונה תמשיך להיות בערך של 0.30 ש"ח.

בתעריף מס' 2 (משעה 21:01 עד 5:29):בכל פעימת מונה חלה תוספת של כ- 25%. על בעל המונית להתקין במונית לוחית קבועה, אשר בה יצוין מס' רישיון המונית ושם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות.

בזמן נסיעה במונית

נהג מונית לא יסרב בלי סיבה סבירה, להסיע נוסע ומטענו
בנסיעה מיוחדת (ספיישל) נהג המונית לא יסיע נוסף, אלא אם המזמין ביקש זאת
במהלך נסיעה מיוחדת, על הנהג לנסוע בדרך הקצרה ביותר האפשרית בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה
הנהג ינהג כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס ויפעל באופן שיבטיח שהנוסעים יגיעו ליעדם בנוחות, במהירות ובבטיחות
הופעתו תהייה נקייה ומסודרת
בזמן הנהיגה, הנהג לא ישוחח עם אדם אחר, אלא אם הדבר נדרש באותה העת לביצוע תפקידו
בשעת השיחה הנהג לא יפנה את ראשו אל בני שיחתו
הנהג לא יפעיל במונית מקלט רדיו, או מכשיר אחר המשמיע צלילים בקול רם. עליו להפסיק את פעולת הרמקולים ולהנמיך את קול הרמקול, לפי דרישת אחד הנוסעים

הגשת תלונה

בכל מקרה של הפרת תנאי הרישיון שלעיל, כגון: סירוב להסיע נוסע, אי הסעה בדרך הקצרה, התנהגות שאינה הולמת מצד הנהג, הפקעת מחיר, אי הפעלת מונה ובתנאי שנשוא התלונה נוגע לרמת השירות שבין הנהג לנוסע, מוזמן הנוסע להגיש תלונה במשרד התחבורה.

במידה ומתוך התלונה עולה, כי בוצעה, לכאורה, עבירה, מוסמך משרד התחבורה להזמין את בעל הרישיון, או את מי שהמונית בשליטתו, להתייצב בפניו לשם ברור העניין.י

תלונה על שירותי המוניות, ניתן למסור אל:

משרד התחבורה, המפקח על התעבורה, ת.ד.867 ירושלים, 91008
או
למחלקת תלונות הציבור במשרד התחבורה בניין השירות המטאורולוגי ת.ד.42 בית דגן 50250

כדי שיהיה ניתן לטפל בתלונה ביעילות, יש לציין פרטים מלאים וברורים, תאריך האירוע, תיאור האירוע בקצרה, מס' הרישוי של המונית או מס' הכובע שעל גג המונית, רצוי לצרף את חשבונית המקור ולציין פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, מס' טלפון לברורים.

נושאים שלא בתחום טיפול משרד התחבורה

עישון ע"י נהג מונית – באחריות משרד הבריאות והמשטרה
עבירת תנועה של נהג מונית וכל עניין שבין נהג פרטי לבין נהג המונית – באחריות המשטרה
שרות תחנות מוניות – בשלב זה אינן באחריות משרד התחבורה