אתר התעבורה הישראלי

שימוש בטלפון בזמן נהיגה

עבירת של שימוש בטלפון בזמן נהיגה עברה מספר שינויים. למרות שמדובר בעבירה יחסית קלה אשר העונש העומד בגינה הוא קנס ע"ס 500 ש"ח בלבד, בתי המשפט הרבו לדון בסוגיות רבות העולות מהתקנה האוסרת שימוש בטלפון בזמן נהיגה – תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. להלן מספר סוגיות שנדונו בבתי המשפט, ויוכלו להבהיר לנהגים את המצב המשפטי כיום.

האם נהג אשר משוחח בטלפון נייד כשהטלפון מוחזק ונתמך על כתפו, ושתי ידי הנהג על ההגה עובר עבירה לפי תקנה 28 ?

בית המשפט קבע שמדובר בעבירה, שכן נהג חייב לנהוג כששתי ידיו על ההגה, מותר להסיר יד לשם קיום כללי התנועה בלבד ושימוש בטלפון מותר לנוהג רק באמצעות דיבורית. ברור שהטלפון לא הגיע לכתף ולא הוסר ממנה ללא שימוש בידו של הנהג, ובכך לא קוימה ההוראה המתירה שימוש בטלפון רק באמצעות דיבורית. בנוסף נקבע, שהחזקת הטלפון בין הראש והכתף כשהראש מוטה לשם החזקת הטלפון היא בהחלט נהיגה לא זהירה.

האם נהג אשר משוחח במכשיר קשר ולא בטלפון נייד עובר עבירה לפי תקנה 28 ?

למרות שפעולת החיוג במכשיר הטלפון מסוכנת יותר, נקבע שיש לראות מכשיר קשר כמכשיר טלפון נייד ולכן בשימוש כזה, אגב אחזקתו ביד נעברה עבירה לפי תקנה 28 הנ"ל.

האם ניתן להרשיע נהג בעבירה של נהיגה בלתי זהירה לפי תקנה 21(ג) בטענה שבזמן נהיגה דיבר בפלאפון ?

יש לציין כי עבירה של נהיגה בלתי זהירה היא עבירה חמורה יותר, אשר העונש העומד בגינה הוא לא עונש של קנס בלבד, אלא בית המשפט אף רשאי לגזור עונש של פסילה בפועל. בית המשפט קבע כי ניתן להעמיד נהג לדין על נהיגה לא זהירה בשל שימוש בפלאפון, אך הדבר מחייב שיצוין בדו"ח במה התבטא חוסר הזהירות, ואם לא נכלל פירוט כזה בדו"ח לא ניתן יהיה להרשיע את הנהג.

בכל מקרה, מאחר ומדובר בעבירת מסוג ברירת משפט, כאשר בידי הנהג שיקול הדעת, האם לשלם את סכום הקנס (500 ש"ח) ולסיים את הפרשה או לבקש להישפט בגינה, ואז הנהג יקבל הזמנה לדיון בבית המשפט לתעבורה. לידיעתכם, תשלום הקנס מהווה הודאה בביצוע העבירה, והרשעה בביצוע העבירה אשר תרשם בגיליון ההרשעות המנוהל לכל נהג ונהג.

גם נושא זה מומלץ להיוועץ במומחה בתחום התעבורה, הן על מנת לשקול את כדאיות הגשת הבקשה להישפט והן על-מנת לדעת מהם סיכויי הזיכוי במקרה הספציפי.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: