אתר התעבורה הישראלי

נהיגה ללא רישיון רכב תקף

בהתאם להוראת סעיף 2 לפקודת התעבורה, חלות שתי חובות שיש לבצע בנוגע לרכב שמתכוונים לנהוג בו:

  1. על הרכב להיות רשום בהתאם להוראות החוק
  2. יש לאותו הרכב רישיון רכב תקף

הוראת החוק מפרטת וקובעת, כי החובות הנ"ל חלות על אדם שהרכב ברשותו, אותו אדם אף חייב שלא להרשות לאחר לנהוג ברכב באם הרכב אינו רשום או שאין לאותו הרכב רישיון רכב תקף. באם בכל זאת בעל הרכב, ירשה לאחר לנהוג ברכב כזה, הוא יהיה צפוי לעונש אף אם הוא בעצמו לא נהג ברכב, אלא אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

כמו בעבירות אחרות, גם כאן הענישה נקבעת בהתאם לחומרת נסיבות העבירה, דהיינו משך הזמן שחלף מיום פקיעת תוקפו של רישיון הרכב. נהג אשר נתפס נוהג כשרישיון הרכב פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו, ירשם לו דו"ח מסוג ברירת קנס, על סך של 250 ¤ בלבד. אולם כאשר נהג נתפס נוהג, כאשר רישיון הרכב לא בתוקף 6 חודשים ומעלה, הנהג יקבל הזמנה לדין לבית המשפט לתעבורה.

מהו העונש הצפוי בבית המשפט לתעבורה, כאשר נהג מזומן לדין?

בית המשפט לתעבורה יתחשב במספר גורמים בטרם יגזור את עונשו של הנהג. בין היתר, שנת הייצור של הרכב, באם מדובר ברכב ישן, אזי הסיכון בנסיעה בו ללא בדיקה תקופתית גדול יותר. בית המשפט יעיין בהרשעותיו הקודמות של הנהג, שנות ותק הנהיגה וכיו"ב.

מה על נהג לעשות, כאשר נרשם לו דו"ח בגין נהיגה ללא רישיון רכב, בזמן שרישיון הרכב היה בתוקף, אבל לא היה בידי הנהג כשנידרש להציגו?

במקרה כזה, על הנהג להציג בפני בית המשפט לתעבורה, את רישיון הרכב התקף ליום ביצוע העבירה ולרכב שמספרו רשום על גבי הדו"ח, ובמעמד המשפט התובע המשטרתי, ישנה את סעיף האישום, לעבירה קלה יותר, עבירה של אי הצגת מסמכים, שהקנס בגינה עומד על סך של 100 ₪ בלבד.

קניתי רכב חדש, האם אני פטור מחידוש רישיון הרכב?

לא, אלא רק פטור מביצוע מבחן הרישוי. בשונה מרכב שאינו חדש, מי שקונה רכב חדש, פטור מהצורך לעבור מבחן רישוי (טסט) בתום השנה הראשונה, אלא הוא חייב להתייצב לביצוע מבחן רישוי רק בתום שנתיים. עם זאת, בעל הרכב אינו פטור מלשלם את אגרת הרישוי בתום השנה

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: