אתר התעבורה הישראלי

אי ציות להוראת שוטר

על המשתמשים בדרך חלה חובה לציית להוראת שוטר. במדרג החובות, החובה לציית להוראת שוטר קודמת להוראה של ציות לתמרור או רמזור. לכן באם שוטר הורה לנהג לנהוג באופן מסוים, עליו לציית לשוטר, אפילו אם הוראת השוטר סותרת את הוראות התמרור או הרמזור המוצבים במקום. מדובר בהוראות שנותן שוטר במדים או שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, ולכן אם השוטר אינו במדים, ולא הזדהה, אזי אין כל חובה לציית להוראתו.

מהם העונשים הצפויים למי שנתפס מבצע עבירה של אי ציות להוראת שוטר?

מדובר בעבירה אשר המבצע אותה מוזמן לדין, ולכן עליו להתייצב בבית המשפט לתעבורה. אמנם אין בחוק חובה להטיל על הנהג "העבריין" עונש של פסילה בפועל, אולם בתי המשפט נוטים לראות את מי שלא ציית להוראה של שוטר, כנהג אשר מזלזל בחוקי התעבורה ובנציגי החוק. לפיכך, בדרך כלל הנהג "העבריין" צפוי לעונש של פסילה בפועל.

מהם התנאים להתגבשות העבירה?

כאמור, ההוראות צריכות להינתן על ידי שוטר במדים, או שוטר שהזדהה בתעודת מינוי. בנוסף יש צורך שההוראה שניתנה תהיה מספיק ברורה, על מנת שלא תהיה מחלוקת שהנהג הבין את משמעותה.

מה קורה כאשר קיימת אי בהירות לגבי הוראת השוטר?

באם על פי נסיבות העניין, יתברר בבית המשפט לתעבורה, שלא ניתן היה להבין את הוראת השוטר, או שבנסיבות העניין לא יכול היה הנהג לציית להוראות השוטר, אזי בית המשפט יטה לזכות את הנהג.

מה גובר על ציות להוראות שוטר?

בהתאם לחוק, חובת הזהירות הכללית גוברת על הציות להוראת שוטר. לפיכך, אם שוטר מורה לנהג להתקדם קדימה, והנהג פוגע בהולך רגל, אזי הנהג לא יכול יהיה להתגונן בטענה שציית להוראת שוטר. חובת הזהירות הכללית קודמת לכל הוראה אחרת, ולכן על הנהג לנהוג בערנות ולהפעיל את שיקול דעתו בכל רגע של נהיגה.

האם ניתן לפסול בפסילה מנהלית נהג החשוד בביצוע עבירה של אי ציות להוראת שוטר?

לא, הוראה זו לא נמנית על העבירות אשר בגינן ניתן לפסול נהג בפסילה מנהלית. עונש של פסילה בגין ביצוע עבירה של אי ציות להוראת שוטר, עלול הנהג לקבל רק מבית המשפט לתעבורה, וזאת באם יקבע כי אכן ביצע את העבירה.

האם רישיון הנהיגה שלך בסכנה?

רוצה שעו"ד יחזור אליך? רוצה לדעת מה הסיכויים שלך?
השאר/י פרטים ונחזור אליך.

שלח

קישורים נוספים: